نام گروه

نام دوره (لاتین)

نام دوره (فارسی)

پیش نیاز ها

مبانی امنیت

 +Security مبانی امنیت +Network
Certified Secure Computer User

CSCU

کاربری امن کامپیوتر

تست نفوذ شبکه

Certified Ethical Hacker CEH هکر قانون مند MCSA و CCNA
Penetration Testing with Kali (PWK) 2016 تست نفوذ با kali CEH,LPIC 1
Penetration Testing with Back Track (PWB) 2016 تست نفوذ با Back Track CEH
Advanced Web Attacks & Exploitation

AWAE

حمله و بهره برداری از وب پیشرفته PWB
Wireless Penetration Testing & Security

WPTS

تست نفوذ وامنیت شبکه های وایرلس CEH
Network Penetration Testing & Security

NPTS

تست نفوذ وامنیت شبکه

تست نفوذ وب

Web Application Penetration Testing تست نفوذ برنامه های تحت وب یک زبان برنامه نویسی

CEH یا PWK

تست نفوذ موبایل

Android Penetration Testing تست نفوذ موبایل های اندرویدی CEH
IOS Penetration Testing تست نفوذ موبایل های iPhone

امنیت اطلاعات

Information Security Management System (ISMS) 2016 مدیریت سیستم های امنیت اطلاعات ۲۰۱۶ دانش و تجربه در زمینه فناوری اطلاعات
Certified Information Systems Security Professional

CISSP

امنیت سیستم های اطلاعاتی تخصصی پنج سال سابقه در حداقل دو دامنه امنیتی
Certified Information Systems Auditor

CISA

بازرس سیستم های اطلاعاتی +Network
Information Systems Security Engineering Professional مهندسی امنیت سیستم های اطلاعاتی تخصصی CISSP
Certified Information Security Manager (CISM) 2016 مدیریت امنیت اطلاعات security +, ECIH

امنیت شبکه

Network Security Administrator

ENSA

کنترل امنیت شبکه
Disaster Recovery Professional

EDRP

مدیریت بازیابی بحران حرفه ای CEH
Computer Hacking Forensic Investigator CHFI محققان قانونی هک EDRP
Certified Security Analyst ECSA تحلیلگر امنیتی CEH
Security Cloud Computing امنیت در فضای ابری +Network
+Security
CCNA Security امنیت در تجهیزات سیسکو – مقدماتی CCNA-RS
CEH
CCNP Security امنیت در تجهیزات سیسکو – پیشرفته CCNP-RS
CEH
Linux Service Security امنیت در سرویس های شبکه تحت لینوکس  +Security و Lpic1
Microsoft Security امنیت در مایکروسافت MCSA
Cisco Certified Internetwork Expert

CCIE Security

متخصصان کاربری بین شبکه CCNP Sec

امنیت وب

Web Application Secure Coding برنامه نویسی امن وب Web Application Penetration Testing
Web Security Associate WSA مقدمات امنیت وب حداقل یک سال فعالیت در زمینه طراحی وب

امنیت برنامه نویسی

Certified Secure Software Lifecycle Professional CSSLP امنیت در تولید نرم افزار حداقل یک سال فعالیت در زمینه برنامه نویسی تحت ویندوز
EC-Council Certified Secure Programmer

ECSP

برنامه نویس امن CEH

جرائم رایانه ای

Computer Hacking Forensic Investigator CHFI بازرس قانونی جرائم رایانه ای CEH
OS Forensic بازرسی قانونی سیستم عامل CEH و CHFI
Network Forensic بازرسی قانونی شبکه
Malware Analysis تحلیل بدافزار
Advance Mobile Forensic جرائم رایانه ای پیرامون تلفن همراه CEH