مدت زمان: ۶۰ ساعت

هدف : در این دوره دانشجو با نوشتن ابزارهای نفوذ و تحلیل آنها همچنین جلوگیری از انواع روش های نفوذ آشنا میشود.

سرفصل های این دوره:

 • آشنایی با باگ های سمت وب و نحوه برطرف کردن آسیب پذیری در انواع فریم ورک ها
 • آشنایی با توابع امنیتی در برنامه نویسی
 • آشنایی با انواع Sheller ها ( نوشتن و شناسایی Sheller )
 • آشنایی نوشتن و شناسایی ابزارهای ByPass سرورها
 • آشنایی نوشتن و شناسایی spyware و BackDoor
 • آموزش نوشتن ابزارهای Scanner به صورت Remote و Local
 • آموزش سوکت نویسی سرور و کلاینت
 • آموزش نوشتن و تحلیل Flooder و Spammer
 • آموزش نوشتن ابزار Brute Force و راههای جلوگیری
 • آموزش نوشتن Exploit
 • آموزش نوشتن Port Scanner
 • آموزش نوشتن Back Connect و شناسایی آنها
 • آموزش نوشتن Rootkit ( لینوکس ، ویندوز و مک )
 • آموزش نوشتن Cookie Hijacker و Xss Sheller و راههای شناسایی و جلوگیری
 • آموزش نوشتن Symlink Tools و راههای جلوگیری
 • آموزش نوشتن Sheller دو فاز
 • آموزش نوشتن Hash D`etector
 • آموزش نوشتن ابزار Data Encoding
 • آموزش نوشتن ابزارهای Dos & DDos و تحلیل و راههای جلوگیری
 • آموزش نوشتن Firewall تحت وب
 • آموزش نوشتن Hash Cracker
 • آموزش نوشتن و تحلیل Activity Listener