در این دوره مطالبی که به مخاطبین محترم ارائه می­شود عبارتنداز ارتقا سطح امنیتی کاربران کامپیوتر های شخصی، توانایی شناسایی تهدیدات سایبری، آشنایی با روش های افزایش امنیت کامپیوترهای شخصی در محیط های مجازی و شبکه های سازمانی.

 پیشنیاز

آشنایی با مبانی کامپیوتر

محتوای دوره

Introduction To Data Security

Securing Operating Systems

Malware and Antiviruses

Internet Security

Security On Social Networking Sites

Securing Email Communications

Securing Mobile Devices

Securing The Cloud

Securing Network Connections

Data Backup and Disaster Recovery