آشنایی با معماری تجهیزات تلفن همراه

آشنایی با تهدیدات معمول برای سیستم عامل اندروید

آشنایی با نرم افزار مهندسی معکوس تلفن همراه

تست نفوذ تلفن همراه قسمت ۱ شامل نقاط ضعف در شبکه بی سیم تلفن های همراه

پیشنیاز

CEH

محتوای دوره

Device Architecture and Common Mobile Threats
Mobile Platform Access and Application Analysis
Mobile Application Reverse Engineering
:Penetration Testing Mobile Devices, Part1
a. Fingerprinting Mobile Devices
b. Wireless Network Probe Mapping
c. Weak Wireless Attacks
d. Enterprise Wireless Security Attacks
e. Network Manipulation Attacks
f. Sidejacking Attacks
g. Hands-on exploitation of popular
mobile applications
:Penetration Testing Mobile Devices, Part 2
a. SSL/TLS Attacks
b. Client Side Injection (CSI) Attacks
c. Web Framework Attacks
d. Back-end Application Support Attacks
Capture the Flag