پیاده سازی امنیت لبه ی شبکه ها

پیاده سازی کنترل راه حل های نخی

پیاده سازی امنیت دسترسی راه حل ها

پیاده سازی امنیت راه حل های سیار

پیشنیاز

CCNP-RS CEH

 محتوای دوره

Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS) 300-208 SISAS

Implementing Cisco Secure Mobility Solutions (SIMOS) 300-209 SIMOS

Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SECURE) v1.0

Deploying Cisco IOS Software Threat Control and Containment

Deploying Cisco IOS Software Site-to-Site Transmission Security

Deploying Secure Remote Access with Cisco IOS Software Understand Cisco Identity Services Engine architecture and access control capabilities
Understand 802.1X architecture, implementation and operation
Understand commonly implemented Extensible Authentication Protocols (EAP)
Implement Public-Key Infrastructure with ISE
Understand the implement Internal and External authentication databases
Implement MAC Authentication Bypass
Implement identity based authorization policies
Understand Cisco TrustSec features
Implement Web Authentication and Guest Access
Implement ISE Posture service
Troubleshoot ISE
Understand current security threat landscape
Understanding and implementing Cisco modular Network Security Architectures such as SecureX and TrustSec
Deploy Cisco Infrastructure management and control plane security controls
Configuring Cisco layer 2 and layer 3 data plane security controls
Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 300-206 SENSS
Implementing Cisco Threat Control Solutions (SITCS) 300-207 SITCS