محرمانگی، یکپارچگی، در دسترس بودن، احراز هویت، مجوز دادن و بازرسی، اصول اولیه امنیت هستند که به آنها توجه شود. بسیاری از نقص‌های امنیتی برنامه‌ها در چرخه ساخت نرم‌افزار بوجود می‌آیند که دلیل آن کد نویسی‌های اشتباه و درست پیاده سازی نشدن مراحل ساخت برنامه می‌باشد. این دوره به منظور اثبات توانایی‌های متخصصان در کاهش ریسک‌ها امنیتی در چرخه ساخت برنامه‌ها  با استفاده از راهکارهایی برای استاندارد سازی Software Life Cycle می‌باشد

 پیشنیاز

 حداقل یک سال فعالیت در زمینه برنامه نویسی

محتوای دوره

 Secure Software Concepts
Secure Software Requirements
Secure Software Design
Secure Software Implementation/Coding
Secure Software Testing
Software Acceptance
Software Deployment. Operations
Maintenance and Disposal