این دوره دانشجویان و افراد حرفه ای را برای ایمن سازی شبکه ها از فعالیت های غیر مجاز آماده می کند. بدلیل اینکه حملات و تهدید های بر پایه وب به شدت رو به افزایش هستند، متخصصان امنیت به مجموعه مشخصی از مهارت های امنیت شبکه نیاز دارند که بتوانند با چالش های مربوط به نگهداری امن سیستم های امروزی روبرو شوند.
CIW Web Security Associatee برای اشخاصی است که بدنبال مهارت هایی می گردند که توانایی آنها را برای ایمن سازی یک شبکه بهبود دهد.

پیشنیاز

حداقل یک سال فعالیت در زمینه طراحی وب

 محتوای دوره

ساخت یک ماتریس امنیتی موثر با استفاده از تکنیک های رمز نگاری

آموزش کاربران نهایی برای استفاده امن از منابع

ساختن قوانین امنیتی

ایمن سازی شبکه های بیسیم

پیاده سازی کنترل دسترسی ها

نگاشت تکنیک ها و منابع امن به نیازهای کسب و کار

اولویت بندی منابع جهت محافظت

بررسی و اصلاح نقاط ضعف در قواعد و سرویس ها

ایجاد فایروال ها و شبکه های شخصی مجازی

شناسایی و جلوگیری از حملات

تشخیص و منحرف کردن هکرها

اجرای تکنیک های پاسخ به حادثه